290,000

Giảm -13%

SẢN PHẨM

LAN Miltonia

450,000 390,000

SẢN PHẨM

LAN CÁT

390,000

Giảm -8%

SẢN PHẨM

LAN KIẾM

420,000 385,000

Giảm -18%

SẢN PHẨM

LAN HỒ ĐIỆP

600,000 490,000

SẢN PHẨM

LÁ SƯƠNG SÂM

100,000

SẢN PHẨM

HOA HỒI

1,500,000

SẢN PHẨM

CÂY HOA CÚC

200,000

SẢN PHẨM

CÂY HOA CÚC

200,000

SẢN PHẨM

CÂY QUẤT

300,000

Giảm -8%

SẢN PHẨM

CÂY ĐÀO

650,000 600,000

SẢN PHẨM

SEN ĐÁ

20,000

SẢN PHẨM

THƯỜNG XUÂN

260,000

Giảm -13%

SẢN PHẨM

KIM TIỀN

470,000 410,000

Giảm -13%

SẢN PHẨM

LAN Miltonia

450,000 390,000

Giảm -8%

SẢN PHẨM

LAN KIẾM

420,000 385,000

Giảm -13%

SẢN PHẨM

KIM TIỀN

470,000 410,000

Giảm -6%

SẢN PHẨM

CÂY MAI

5,000,000 4,690,000

Giảm -17%

SẢN PHẨM

CÂY PHONG

3,000,000 2,490,000

Giảm -9%

SẢN PHẨM

KIM NGÂN

759,000 690,000

Giảm -18%

SẢN PHẨM

LAN HỒ ĐIỆP

600,000 490,000

Giảm -14%

SẢN PHẨM

Cây sân vườn

890,000 769,000

Cây Cảnh

Giảm -8%

SẢN PHẨM

LAN KIẾM

420,000 385,000

Giảm -13%

SẢN PHẨM

LAN Miltonia

450,000 390,000

SẢN PHẨM

CÂY HOA CÚC

200,000

Giảm -13%

SẢN PHẨM

KIM TIỀN

470,000 410,000

290,000

Giảm -8%

SẢN PHẨM

CÂY ĐÀO

650,000 600,000

Giảm -6%

SẢN PHẨM

CÂY MAI

5,000,000 4,690,000

Giảm -18%

SẢN PHẨM

LAN HỒ ĐIỆP

600,000 490,000

Cây Cảnh Phong Thủy

SẢN PHẨM

SEN ĐÁ

20,000

Giảm -17%

SẢN PHẨM

CÂY PHONG

3,000,000 2,490,000

SẢN PHẨM

THƯỜNG XUÂN

260,000

Giảm -9%

SẢN PHẨM

KIM NGÂN

759,000 690,000

Giảm -13%

SẢN PHẨM

KIM TIỀN

470,000 410,000

Giảm -14%

SẢN PHẨM

Cây sân vườn

890,000 769,000

Hết hàng
2,000,000

290,000